Axenda Anuncios Recursos Experiencias Outras webs Galería Contacta Inicio  
         
   

A asociación pedagóxico - cultural SOUTULLO

  A NOSA ORIXE   AS NOSAS FINS   ACTAS  

A NOSA ORIXE

Aló polo ano 1988 un grupo de mestres coincidimos nun curso de Educación musical organizado polo Concello de Santiago.

 Non se falaba aínda da educación musical como un área diferencida dentro do curriculum e sempre estaba supeditada á boa vontade  de cada docente.  Pero había xente que entendiamos que a música tiña que estar presente na educación como un dos mellores medios de comunicación e expresión.

A nosa sorte foi atoparnos alí con Mª Jesús Herrera Ruíz, Susa, profesora da Escola de Formación do Profesorado de Pontevedra, que soubo ilusionarnos e engancharnos a este proxecto... e ata hoxe.

Continuamos asistindo e organizando distintas actividades de formación (cursos, seminarios, xornadas...) ata que no ano 1996 nos constituimos como

Asociación Pedagóxico-Cultural Soutullo

Ademais dos cursos anuais  de pedagoxía musical con Susa, temos organizado outros monográficos de construción de instrumentos, instrumental Orf, técnica vocal, folclore galego e audicións comentadas a cargo de Tomás Rábanos, Ramón Bermejo, Xanana Salgado e Rafael Esteve.

AS NOSAS FINS

Son fins principias da asociación:

  • A formación do profesorado de música, prestando os asociados colaboración e formación con actividades culturais e de estudo, que axuden ó melloramento cultural e á preparación e interpretación da música, coral ou instrumental.

  • O uso da polifonía como medio de achegar a música e espertar a sensibilidade no oínte, favorecendo o desenvolvemento cultural do entorno a través da organización de concertos, táboas redondas, charlas, coloquios e cursos formativos e informativos.

  • A organización de actividades culturais e musicais de índole diversa para fomentar as adicións e actividades musicais e promover a investigación e conservación da música nos seus estilos varios.

  • O favorecemento da cooperación e o intercambio cultural entre a Asociación e outras asociacións musicais e culturais cercanas co fin de cumplir cun rol difusor da música en calquera das súas formas.

  • Editar, publicar e repartir materiais emanados das actividades anteriores, así como a traducción doutras publicacións de apoio ó ensino, á música e á cultura en xeral en Galicia.

  • A organización de actividades dirixidas ós mozos con carácter educativo, cultural e musical.

  • Calquera outra finalidade que por analoxía poida xurdir e sexa conforme á Lei.

ACTAS

   
         

Asociación Pedagóxico Cultural SOUTULLO. Aptdo. de correos 1055 - Conxo. 15708 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tlf. 699.001.530         soutullo@soutullo.org